Saturday, March 31, 2012

plus size corsets thong suit Seed of Lychee, Litchi chinensis ....Há»t của trái Vải .... girls swimsuit size 14thong suit Seed of Lychee, Litchi chinensis ....Hột của trái Vải .... girls swimsuit size 14
thong suit Seed of Lychee, Litchi chinensis ....Hột của trái Vải .... girls swimsuit size 14
Vietnamese named : Vải, Lệ Chi Common names : Lychee, Leechi, Litchi, Laichi, Lichu, Lizhi Scientist name : Litchi chinensis Sonn. Synonyms : Nephelium litchi Cambess Family : Sapindaceae . Họ Bá»" Hòn Kingdom:Plantae (unranked):Angiosperms (unranked):Eudicots (unranked):Rosids Order:Sapindales Subfamily:Sapindoideae Genus:Litchi Sonn. Species:L. chinensis Links : **** vi.wikipedia/wiki/V%e1%ba%a3i_(c%c3%a2y)" vi.wikipedia/wiki/V%E1%BA%A3i_(c%C3%A2y) Trá»"ng và sá»­ dụng Vải Ä'ược trá»"ng nhiều tại miền nam Trung Quá»'c cÅ©ng nhÆ° ở khu vá»±c Đông Nam Á, Ấn Độ, miền nam Nhật Bản và gần Ä'ây là tại Florida và Hawaii của Hoa Kỳ cÅ©ng nhÆ° các khu vá»±c ẩm Æ°á»›t thuá»™c miền Ä'ông Australia. Vải cần có khí hậu nóng vùng nhiệt Ä'á»›i và cận nhiệt Ä'á»›i không có sÆ°Æ¡ng giá hoặc chỉ có mùa Ä'ông rét nhẹ vá»›i nhiệt Ä'á»™ không xuá»'ng dÆ°á»›i -4 °C và vá»›i mùa hè nóng bức, nhiều mÆ°a và Ä'á»™ ẩm cao. Nó phát triển tá»'t trên các loại Ä'ất thoát nÆ°á»›c tá»'t, hÆ¡i chua và giàu chất hữu cÆ¡ (mùn). Có nhiều giá»'ng cây trá»"ng, vá»›i các giá»'ng chín sá»›m thích hợp vá»›i khí hậu nóng hÆ¡n còn các giá»'ng chín muá»™n thích hợp vá»›i khí hậu mát hÆ¡n. Ở má»™t vài nÆ¡i người ta còn trá»"ng vải làm cây cảnh. Hạt vải nảy mầm vá»›i rá»… cái (khoảng 3 tháng tuổi) Quả vải nói chung Ä'ược bán Ä'ể ăn tÆ°Æ¡i tại các chợ khu vá»±c (trong những năm gần Ä'ây nó cÅ©ng Ä'ược bán rá»™ng rãi tại các siêu thị phÆ°Æ¡ng Tây). Vỏ màu Ä'ỏ chuyển thành nâu sẫm khi quả Ä'ược vận chuyển bằng các phÆ°Æ¡ng tiện Ä'ông lạnh, nhÆ°ng mùi vị gần nhÆ° không bị ảnh hưởng. DÆ°á»›i dạng Ä'óng há»™p nó Ä'ược bầy bán quanh năm. Nguá»"n dẫn chiếu lịch sá»­ chính thức Ä'ầu tiên của Trung Quá»'c về cây/quả vải có ở thời nhà Đường, khi nó là loại quả Æ°a thích của DÆ°Æ¡ng Quý Phi, người thiếp yêu của hoàng Ä'ế Đường Huyền Tông (Đường Minh Hoàng). Người Quảng Đông cho rằng ăn má»™t quả vải bằng giữ ba ngọn Ä'uá»'c trong người (一啖è"枝三把火 - nhất Ä'ạm lệ chi tam bả hỏa). Điều này muá»'n nói Ä'ến thuá»™c tính dÆ°Æ¡ng (nóng) của loại quả này. Ä‚n quá nhiều vải làm khô môi và có thể gây chảy máu cam ở má»™t sá»' người, cÅ©ng nhÆ° có thể gây ra mụn nhọt hay loét miệng. Ngược lại, loại quả từ cây có quan hệ họ hàng là nhãn lại Ä'ược coi là có các tính chất bổ dưỡng. Việt Nam Giá»'ng vải Ä'ược Æ°a chuá»™ng nhất ở Việt Nam là vải thiều trá»"ng tại khu vá»±c huyện Thanh Hà, tỉnh Hải DÆ°Æ¡ng nhÆ°ng Ä'ược trá»"ng nhiều nhất ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Quả thu hoạch từ các cây vải trá»"ng trong khu vá»±c này thông thường có hÆ°Æ¡ng vị thÆ¡m và ngọt hÆ¡n vải Ä'ược trá»"ng ở các khu vá»±c khác (mặc dù cÅ©ng lấy giá»'ng từ Ä'ây). Má»™t giá»'ng vải khác, chín sá»›m hÆ¡n, có tên gọi dân gian là (vải) tu hú có hạt to hÆ¡n và vị chua hÆ¡n so vá»›i vải thiều. Nó có tên gọi nhÆ° vậy có lẽ là do gắn liền vá»›i sá»± trở lại của má»™t loài chim di cÆ° là chim tu hú (Eudynamis scolopacea). Vải, vá»›i tên gọi cÅ© là Lệ Chi, Ä'ược biết Ä'ến ở Việt Nam qua vụ án Lệ Chi Viên của Nguyá»…n Trãi **** .khoahocchonhanong.vn/CSDLKHCN/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1287" .khoahocchonhanong.vn/CSDLKHCN/modules.php?name=Ne... **** lucngan.gov.vn/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=35&Itemid=255&limitstart=65" lucngan.gov.vn/index.php?option=com_content&view=cate... ___________________________________________________________ **** en.wikipedia/wiki/Lychee" en.wikipedia/wiki/Lychee The lychee (Litchi chinensis, and commonly called leechi, litchi, laichi, lichu, lizhi) is the sole member of the genus Litchi in the soapberry family, Sapindaceae. It is a tropical and subtropical fruit tree native to China, and now cultivated in many parts of the world. The fresh fruit has a "delicate, whitish pulp" with a "perfume" flavor that is lost in canning, so the fruit is mostly eaten fresh.[2] An evergreen tree reaching 10â€"20 m tall, the lychee bears fleshy fruits that are up to 5 cm (2.0 in) long and 4 cm (1.6 in) wide. The outside of the fruit is covered by a pink-red, roughly-textured rind that is inedible but easily removed to expose a layer of sweet, translucent white flesh. Lychees are eaten in many different dessert dishes, and are especially popular in China, throughout South-East Asia, along with South Asia and India.[2][3] The lychee is cultivated in China, and in a narrow belt through Thailand, northern Vietnam, Japan, and northern India (in particular Bihar, which accounts for 75% of total Indian production.)[2][4] South Africa and the United States (Hawaii and Florida) also have commercial lychee production.[2] The lychee has a history of cultivation going back as far as 2000 BC according to records in China. Cultivation began in the area of southern China, Malaysia, and northern Vietnam. Wild trees still grow in parts of southern China and on Hainan Island. There are many stories of the fruit's use as a delicacy in the Chinese Imperial Court. It was first described and introduced to the west in 1782 Taxonomy Pierre Sonnerat's drawing from Voyage aux Indes Orientales et à la Chine (1782) Litchi chinensis was described and named by French naturalist Pierre Sonnerat in his Voyage aux Indes orientales et à la Chine, fait depuis 1774 jusqu'à 1781 (1782). There are three subspecies, determined by flower arrangement, twig thickness, fruit, and number of stamens. Litchi chinensis subsp. chinensis is the only commercialized lychee. It grows wild in southern China, northern Vietnam, and Cambodia. It has thin twigs, flowers typically have six stamens, fruit are smooth or with protuberances up to 2 mm. Litchi chinensis subsp. philippinensis (Radlk.) Leenh. It is common in the wild in Philippines and Papua New Guinea and rarely cultivated. It has thin twigs, six to seven stamens, long oval fruit with spiky protuberances up to 3 mm. Litchi chinensis subsp. javensis. It is only known in cultivation, in Malaysia and Indonesia. It has thick twigs, flowers with seven to eleven stamens in sessile clusters, smooth fruit with protuberances up to 1 mm Description Litchi chinensis is an evergreen tree that is frequently less than 10 m (33 ft) tall, sometimes reaching more than 15 m (49 ft). The bark is grey-black, the branches a brownish-red. Leaves are 10 to 25 cm (3.9 to 9.8 in) or longer, with leaflets in 2-4 pairs.[6] Flowers grow on a terminal inflorescence with many panicles on the current season's growth. The panicles grow in clusters of ten or more, reaching 10 to 40 cm (3.9 to 16 in) or longer, holding hundreds of small white, yellow, or green flowers that are distinctively fragrant.[5] Fruits mature in 80â€"112 days, depending on climate, location, and cultivar. Fruits reach up to 5 cm (2.0 in) long and 4 cm (1.6 in) wide, varying in shape from round, to ovoid, to heart-shaped. The thin, tough inedible skin is green when immature, ripening to red or pink-red, and is smooth or covered with small sharp protuberances. The skin turns brown and dry when left out after harvesting. The fleshy, edible portion of the fruit is an aril, surrounding one dark brown inedible seed that is 1 to 3.3 cm (0.39 to 1.3 in) long and .6 to 1.2 cm (0.24 to 0.47 in) wide. Some cultivars produce a high percentage of fruits with shriveled aborted seeds known as 'chicken tongues'. These fruit typically have a higher price, due to having more edible flesh History "è"枝果樹/Lici Fruit Tree" in Michael Boym's Flora Sinensis (1657) Cultivation of Lychee began in the region of southern China, Malaysia, and northern Vietnam. Wild trees still grow in rainforest in Guangdong province and on Hainan Island. Unofficial records in China refer to lychee as far back as 2000 BCE.[7] In the 1st century, fresh lychees were in such demand at the Imperial Court, that a special courier service with fast horses would bring the fresh fruit from Guangdong. There was great demand for lychee in the Sung Dynasty (960-1279ACE), according to Ts'ai Hsiang, in his Li chi pu (Treatise on Lychees). It was also the favourite fruit of Emperor Li Longji (Xuanzong)'s favoured concubine Yang Yuhuan (Yang Guifei). The emperor had the fruit delivered at great expense to the capital.[2] In the Chinese classical work, Shanglin Fu, it is related that the alternate name, meaning leaving its branches, is so-called because once the fruit is picked it deteriorates quickly. The lychee early attracted attention of European travelers. Juan González de Mendoza in his History of the great and mighty kingdom of China (1585; English translation 1588), based on the reports of Spanish friars who had visited China in the 1570s, highly praises the fruit:[8] [T]hey haue a kinde of plummes, that they doo call lechias, that are of an exceeding gallant tast, and neuer hurteth any body, although they shoulde eate a great number of them. The lychee was scientifically described by Pierre Sonnerat (1748â€"1814) on a return from his travel to China and Southeast Asia. It was then introduced to the Réunion Island in 1764 by Joseph-François Charpentier de Cossigny de Palma. It was later introduced to Madagascar which has become a major producer. Cultivation and uses Lychees are extensively grown in China, and also elsewhere in South-East Asia, Thailand, Laos, Cambodia, Vietnam, Pakistan, Bangladesh, India, southern Japan, and more recently in California, Hawaii, Texas, Florida,[9] the wetter areas of eastern Australia and sub-tropical regions of South Africa, Israel and also in the states of Sinaloa and San Luis Potosí (specifically, in La Huasteca) in Mexico. They require a warm subtropical to tropical climate that is cool but also frost-free or with only very slight winter frosts not below -4°C, and with high summer heat, rainfall, and humidity. Growth is best on well-drained, slightly acidic soils rich in organic matter. A wide range of cultivars is available, with early and late maturing forms suited to warmer and cooler climates respectively. They are also grown as an ornamental tree as well as for their fruit. Lychees are commonly sold fresh in Asian markets, and in recent years, also widely in supermarkets worldwide. The red rind turns dark brown when the fruit is refrigerated, but the taste is not affected. It is also sold canned year-round. The fruit can be dried with the rind intact, at which point the flesh shrinks and darkens.[2] Dried lychee are often called lychee nuts, though, of course, they are not a real nut. According to folklore, a lychee tree that is not producing much fruit can be girdled, leading to more fruit production. Nutritional Facts The lychee contains on average a total 72 mg of Vitamin C per 100 grams of fruit.[11] On average nine lychee fruits would meet an adult’s daily recommended Vitamin C requirement. A cup of lychee fruit provides, among other minerals, for a 2000-calorie diet, mainly from sugar, 14%DV of copper, 9%DV of phosphorus, and 6%DV of potassium. Like most plant-based foods, lychees are low in saturated fat and sodium and are cholesterol free. Lychees are high in polyphenols, containing 15% more than grapes, a fruit commonly referenced as high in polyphenols.[12] On the phenolic composition, flavan-3-ol monomers and dimers were the major found compounds representing about 87.0% of the phenolic compounds that declined with storage or browning. Cyanidin-3-glucoside was a major anthocyanin and represented 91.9% of anthocyanins. It also declined with storage or browning. Small amounts of malvidin-3-glucoside were also found.[13] In traditional Chinese medicine, Lychee is known for being a fruit with "hot" properties (see the six excesses for more details on the definition of heat), and excessive consumption of Lychee can, in certain extreme cases, lead to fainting spells or skin rashes Lychee (edible parts) Nutritional value per 100 g (3.5 oz) Energy276 kJ (66 kcal) Carbohydrates16.5 g - Dietary fiber1.3 g Fat0.4 g Protein0.8 g Vitamin C72 mg (120%) Calcium5 mg (1%) Magnesium10 mg (3%) Phosphorus31 mg (4%) Edible parts are 60% of total weight Percentages are relative to US recommendations for adults. Source: USDA Nutrient database **** .hort.purdue.edu/newcrop/morton/lychee.html" .hort.purdue.edu/newcrop/morton/lychee.html **** .ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11171131" .ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11171131 Abstract Litchi chinensis (Sapindaceae) is a tree that originates from China and is cultivated for its sweet fruits all over the world in warm climates. Unusual fatty acids such as cyclopropanoic fatty acids have been identified in the seeds of Litchi. Because of their potential value for industry (as inks, cosmetics, detergents, lubricants, etc.), the variability in the relative levels of unusual fatty acids in the seeds of 28 different Litchi varieties was analysed at two locations (on Réunion Island in the Indian Ocean) and on two different harvest dates. Except for one variety, all the seeds contained cis-9,10-methylene-octadecanoic acid (C(19)CA) at a relative level of 35-48%. The only variety that contained no or only traces of C(19)CA was Groff, seeds of which were significantly much smaller than those from all other varieties. **** cookislands.bishopmuseum/googlelist.asp?page=42" cookislands.bishopmuseum/googlelist.asp?page=42
Casual Linen Suits-Casual Linen Suits Manufacturers Suppliers and
Casual Linen Suits-Casual Linen Suits Manufacturers Suppliers and

nine yr old girls wearing thong swim suits
nine yr old girls wearing thong swim suits

thongsthong bathing suitssatin thongsilk thongcotton thongsthongs
  thongsthong bathing suitssatin thongsilk thongcotton thongsthongs


Video thong suit Dharok Vs en Suit with Spatula NO PRAYER
0 comments:

Post a Comment

There was an error in this gadget